FREE SHIPPING AUSTRALIA WIDE AND 50% OFF INTERNATIONAL SHIPPING

一个中国绿色眼镜盒,20世纪早期。
一个中国绿色眼镜盒,20世纪早期。
一个中国绿色眼镜盒,20世纪早期。

一个中国绿色眼镜盒,20世纪早期。

常规价格
$130.00
销售价格
$130.00
单价
单价 
结账时计算的运费

来源:西澳大利亚私人收藏。

品相:包浆与年龄和使用相符,整体状况良好。

重量:55 克。

尺寸:长度:15.5 厘米。