FREE SHIPPING AUSTRALIA WIDE AND 50% OFF INTERNATIONAL SHIPPING

19 世纪末维多利亚时期镶嵌工艺柜

19 世纪末维多利亚时期镶嵌工艺柜

常规价格
$0.00
销售价格
$0.00
单价
单价 
结账时计算的运费

来源:墨尔本私人收藏。

品相:已恢复和修复。总体状况良好。

重量:约5公斤。

尺寸:高度:100 厘米。